.

Anaco

Tres Cruces, 3 - 马德里

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 停车
  • 冷气
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 隔音客房
  • 不允许宠物
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 安全
  • 旅游咨询台
  • 票务服务
  • 新闻
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 酒巴
  • 小吃吧
  • 客房服务
  • 在客房内享用早餐
 • 家务管理 家务管理
  • 熨裤机
  • 泳衣店
 • 交通 交通
  • 租车
 • 公共区域 公共区域
  • 露台
 • 商务设施 商务设施
  • 商务中心

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 停车
  • 冷气
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 隔音客房
  • 不允许宠物
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 安全
  • 旅游咨询台
  • 票务服务
  • 新闻
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 酒巴
  • 小吃吧
  • 客房服务
  • 在客房内享用早餐
 • 家务管理 家务管理
  • 熨裤机
  • 泳衣店
 • 交通 交通
  • 租车
 • 公共区域 公共区域
  • 露台
 • 商务设施 商务设施
  • 商务中心